Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

PŘEDPOKLADY PRO ODDLUŽENÍ

RÁDI VÁM POMŮŽEME S INSOLVENCÍ, EFEKTIVNĚ VYŘÍDÍME CELÝ PROCES SPOJENÝ S POVOLENÍM ODDLUŽENÍ. SPOJTE SE S PROFESIONÁLY, BUĎTE PŘIPRAVENI NA TO NEJHORŠÍ. I ZDE PLATÍ TVRDĚ NA CVIČIŠTI, DOBŘE NA BOJIŠTI.

 

Předpoklady pro povolení oddlužení splňujete?

 
1/  Dlužník nesmí být v době podání návrhu na oddlužení podnikatelem. Pokud je držitelem živnostenského oprávnění, musí mít živnost zrušenoualespoň 3 měsíce.
 
2/  Dlužník nesmí mít prokazatelně dluhy z podnikatelské činnosti ani nesmí být spoludlužíkem nebo ručitelem na jiném podnikatelskémk úvěru.
Rovněž nesmí mít dluhy na z pdnikání, které na něj ze zákona přešly.
 
3/  Nesmí se jednat o opakovaný návrh na oddlužení. Není přípustné, aby dlužník poté, co byl oddlužen, nadělal další dluhy a znovu žádal. 
Překážkou není, pokud byl původní návrh na oddlužení zamítnutý nebo zastavený.  Dlužník rovněž nesmí v minulém období projít konkursním řízením
 
4/  Dlužník nesměl být v posledních 5 letech prvomocně odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.
 
5/  Dlužník musí být schopen ze svých příjmů uhradit v příštích 5-ti letech minimálně 30% všech svých závazků. Soud vychází z aktuálního příjmu dlužníka a výše závazků, uvedených v seznamu závazků. Soud znovu prověří, zda dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti.
 
Pouze při splnění  všech těchto základních podmínek může insolvenční soud dlužníkovi povolit a následně i schválit oddlužení.  
V opačném případě je nucen oddlužení zamítnout a na majetek dlužníka je prohlášen konkurz.
 
 
 
Pro podnikatele je tu reorganizace - úpadek nemusí nutně znamenat konkurs.

Pokud je to možné a žádoucí, umožní soud podnikateli řešení jeho úpadku reorganizací - toto řešení má přinést věřitelům vždy lepší výsledek než konkurs. Reorganizace nabízí celkové hospodářské ozdravení dlužníka a rozumné uspořádání jeho vztahů s věřiteli. Reorganizace se nesnaží udržovat zaměstnanost nebo sledovat jiné sociální účely.

Reorganizace je sice možná pouze u velkých podniků, jejichž obrat přesáhne za poslední účetní období 100 milionů korun nebo které zaměstnávají více než 100 lidí, nicméně zákon nebrání dohodě dlužníka s věřiteli, že se tyto limity nepoužijí. Hlavní slovo při schvalování reorganizace mají věřitel a soud; reorganizace bude schválena tehdy, jestliže skutečně nabídne věřitelům nejlepší řešení.

 

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?